Konzerte

  • Januar08 Januar 2022 | Berlin

    Am 08. Januar 2021, um 20:00 Uhr Colalaila im Konzerthaus Berlin
  • Mai19 Mai 2022 | Mainz

    Am 19.Mai 2022, Colalaila im Erbacher Hof Mainz 100 Jahrefeier des Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Mainz sprechen, Beginn 17 Uhr Festakt anschlie├čend Empfang
  • Mai27-28 Mai 2022 | Salzgitter- Bad

    Am 27- 28 . Mai 2022 Colalaila in Salzgitter- Bad

  • Konzerte in 2021 Konzerte in 2023